018/41-55-055 support@ninet.rs
Select Page

Tehnologija i njen brzi napredak nastavljaju da olakšavaju naše živote gotovo u svim sferama, svakodnevno. Mobilni telefoni današnjice svakako spadaju u grupu gedžeta koji su davno prestali da budu sprave za jednostavnu verbalnu komunikaciju ili slanje sms poruka. Pojavom pametnih telefona (smartphone), njihova uloga postala je znatno veća i ozbiljnija u svakodnevnim uobičajenim aktivnostima svakog od nas. Sada telefoni mogu čuvati naše fotografije i video zapise, dokumenta, beleške, elektronsku poštu, da se koriste kao GPS navigacija, itd. Samim tim sigurnost naših telefona, odnosno podataka koje oni nose, postala nam je daleko bitnija nego ranije.

Bez obzira da li Vam je telefon ukraden, izgubljen ili se možda našao na udaru hakera, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti kako bi ste povećali bezbednost Vaših podataka. A ako se ipak i desi da izgubite podatke onda je servisiranje mobilnih  telefona sledeći korak.

Postavite šifru (passcode) – Jedna od osnovnih i najjednostavnijih zaštita neovlašćenog i neželjenog pristupa Vašem telefonu je postavljanje šifre (koda) koja će otključati Vaš telefon kada budete hteli da ga koristite. Ovo će sprečiti lak pristup informacijama u telefonu. Ukoliko je telefon ukraden, šifra mora biti resetovana pre nego što telefon može biti korišćen. Takođe, pojedini telefoni imaju opciju automatskog brisanja svih podataka, kako u samom telefonu tako i sa memorijske kartice, u slučaju da se unese pogrešna šifra više puta.  Pri postavljanju šifre birajte brojevečiji ćete niz lako zapamtiti ili možete odabrati šablon otključavanja  tj. oblik (lock pattern), umesto numeričke lozinke. Ovaj vid zaštite otežava fizički prsitup sadržaju telefona.

Bekap (Back up) – Ukoliko dođe do gubitka podataka sa Vašeg telefona, ili on bude ukraden, redovni bekap će Vam pomoći da ponovo imate pristup Vašem imeniku, porukama, fotografijama i drugom sadržaju. Postoji više načina, odnosno mogućnosti za bekap. Prvi je možda i najsigurniji put za čuvanje informacija sa Vašeg telefona, a to je kreiranje bekapa na vlastitom računaru koristeći softver koji se najčešće dobija uz sam telefon ili se može besplatno preuzeti sa sajta proizvođača. Povezivanjem telefona i računara, svaki put će doći do sinhronizacije ova dva uređaja, a podaci prebačeni sa jednog na drugi. Drugi način kreiranja bekapa je online backup, a prednost ovog vida čuvanja podataka leži u njihovoj dostupnosti, jer se oni čuvaju na serverima, a pristupa im se preko interneta, tako da niste vezani za lični računar, što je slučaj kod prvog načina bekapa.

Upoznajte se sa ograničenjima i dozvolama aplikacija (app permissions) Postoji neograničen broj aplikacija koje se nude korisnicima smartfonova.  Svi mi uživamo u našim telefonima preuzimajući aplikacije sa Google Play-a, ili neke druge lokacije, bez obzira da li se radi o igricama, aplikacijama koje koriste GPS konekciju, čitanju vesti i ostalom, pročitajte ograničenja i dozvole koje sama aplikacija zahteva, pre nego što se odlučite za instalaciju iste. Mnoge od njih će tražiti pristup Vašem imeniku, recimo, dok će neke korisiti Vaše fotografije ili imejl listu u svom radu.

Pametni telefoni su vrhunski uređaji za komunikaciju, i igraju vrlo bitnu ulogu u životima ljudi, čineći informacije dostupnijim, a nas bržim i bližim u svakodnevnoj komunikaciji. Prema tome, podaci na njima su od velikog značaja za korisnike, kao i njihova zaštita od gubitka, krađe ili neovlašćenog pristupa.

 

Prikaz
Sakrij