018/41-55-055 support@ninet.rs
Select Page

Kada se šalje elektronska pošta  putem CMS-a dobra je praksa da se koristi validan email  kako bi se izbegla mogućnost da se isti prepozna kao spam tj. nepoželjna pošta. U skladu sa tim  NiNet Company će od 22. marta ukinuti opciju slanja mailova koji ne koriste SMTP autentikaciju.Potrebno je da napravite email nalog koji će sadržati Vaš domen (npr. peraperic@mojdomen.com)

U tutorijalima koji su pred vama pokazaćemo Vam kako da prilagodite Vaš CMS slanju mailova putem autentikacije.

Svi klijenti NiNet Company su dužni da izvrše potrebne izmene.

Prvo je potrebno utvrditi PHP verziju koristite i server na kome se nalazite

Klijenti koji koriste PHP verziju 5.6 i više u polje SMTP Host pišu hostname servera a NE mail.domen.com.
Hostname servera je jedna od 3 ponudjene opcije:

server.hostingweb.rs
server2.hostingweb.rs
server3.hostingweb.rs

Kako da pronadjete na kom serveru se nalazite:

Kada se ulogujete na Cpanel na desnoj strani videćete “Server information“, kliknite na taj link.
hostname1

 

Zatim ćete videti informaciju o Vašem serveru:

U našem primeru je server3 u pitanju pa će Vaš hostname biti server3.hostingweb.rs

Kako da proverite koju PHP verziju koristite:

Ukucajte u polje koje služi za pretragu Select PHP a zatim kliknite na njega.

WordPress

Prvi korak je skidanje plugina https://wordpress.org/plugins/wp-mail-smtp/ i njegova instalacija.

Zatim idite u Settings- Email.

Videćete ovo:

Kao što se vidi iz priloženog u polja predvidjena za to je potrebno upisati Vašu e-mail adresu, Ime i šifru maila koji koristite.

* From Email – email adresa koj planirate da koristite
* From Name – Ime koje će biti prikazano kao pošiljaoc
* Mailer – Ovde se bira SMTP jer je to i svrha ovog tutorijala
* SMTP Host – hostname za Vaš SMTP server ( primer za ninet.rs bi bio mail.ninet.rs). Važi za sajtove koji koriste PHP verzije do 5.6.
* SMTP Port – port na kome radi Vaš server, najčešće 25
* Encryption – Ukoliko imate SSL obezbedjen za Vaš sajt, čekirajte ovo polje
* Authentication – bira se ako server zahteva autentikaciju
* Username – Korisničko ime SMTP servera
* Password – Šifra koju ste odabrali.

Joomla

Kod Joomla CMSa je slična situacija kao kod WordPressa.

Kada otvorite administracioni deo idite na Global Configuration -> Server -> Mail Settings.

 

 

U polje From Mail ukucajte Vasu email adresu
Polje From Name je najčešće Vaše ime ili ime sajta.

SMTP port: 25
Mailer – Odaberite SMTP
SMTP host : vasdomen.com
SMTP port:25
SMTP Security: Ne dirati ukoliko nemate SSL. Ukoliko imate, promenite na opciju SSL

PHP

Za promenu obične PHP mail skripte koristite sledeća podešavanja:

try {
$mail->Host = ‘mail.vasdomen.com’; // sets the SMTP server
$mail->SMTPDebug = 2; // enables SMTP debug information (for testing)
$mail->SMTPAuth = true; // enable SMTP authentication
$mail->Port = 25; // set the SMTP port for the GMAIL server
$mail->Username = ‘vaseime@vasdomen’; // SMTP account username
$mail->Password = ‘vasasifra’; // SMTP account password
$mail->AddReplyTo(‘name@vasdomen.com’, ‘Ime Prezime’);
$mail->AddAddress(‘whoto@otherdomain.com’, ‘John Doe’);
$mail->SetFrom(‘vasmail@vasdomen.com’, ‘Ime Prezime’);
$mail->AddReplyTo(‘vasmail@vasdomen.com’, ‘Ime Prezime’);
$mail->Subject = ‘PHPMailer Test Subject via mail(), advanced’;
$mail->AltBody = ‘To view the message, please use an HTML compatible email viewer!’; // optional – MsgHTML will create an alternate automatically
$mail->MsgHTML(file_get_contents(‘contents.html’));
$mail->AddAttachment(‘images/phpmailer.gif’); // attachment
$mail->AddAttachment(‘images/phpmailer_mini.gif’); // attachment
$mail->Send();
echo “Message Sent OK\n”;
} catch (phpmailerException $e) {
echo $e->errorMessage(); //Pretty error messages from PHPMailer
} catch (Exception $e) {
echo $e->getMessage(); //Boring error messages from anything else!
}

Prikaz
Sakrij