018/41-55-055 support@ninet.rs
Select Page

Wireless antene definisu u osnovi tri karakeristike: dobitak, usmerenost i polarizacija.

  1. Gain(dobitak) je termin koji se koristi za merenje snage signala izražene u decibelima(dB). Naravno antena sa većim dobitkom ima veću snagu zračenja i konstruisana tako da poveća snagu u željenom smeru, a maksimalno redukuje u neželjenom i u predajnom i prijemnom režimu rada.
  2. Usmerenost je zapravo oblik koji wireless signal dobije nakon izlaska iz antene.
  3. Polarizacija je orijentacija wireless signala u odnosu na zemlju i može biti vertikalna, horizontalna, kružna ili kombinacija njih.

Wireless antene predstavljaju jedan od najbitnijih segmenata Wifi sistema tako da ukoliko želite da izvršite povećanje dometa vašeg 802.11 sistema potrebno je instalirati dobru spoljnu antenu sa odlicnim gainom(dobitkom) i odličnim direkcionim ili omnidirekcionim karakteristikama u zavisnosti od potreba. U tom smislu ih možemo podeliti na sledeci način:

Direkcione(usmerene) antene
To su antene koje zrače u određenom pravcu u kom su usmerene i uglavnom se koriste za Point to point(od jedne polazne do odredišne tačke) ili ponekad za Multi-point sisteme sve u zavisnosti od postavke. Uglavnom se koriste u klijentskom režimu pri čemu se zna gde je pristupna tacka i može se lako usmeriti ka bazi kako bi se postigao sto bolji i kvalitetniji signal. Direkcione antene se mogu podeliti na:

  • Parabolicke grid i tanjr antene
  • (idealne za velike udaljenosti jer imaju izuzetno usmerenu prijem/predaju i naročito su pogodne za mrežnu arhitekturu tipa point to point.One predstavljaju odličan izbor antene iz razloga smanjene interferencije, većeg dometa i povećane sigurnosti. Tipicne vrednosti dobitka kod ovih antena se krecu od 15 do 24 dBi, a koriste se u spoljasnjoj sredini
  • .
  • Panel antene (ove antene su takođe direkcionog tipa i koriste se bilo uunutrašnjoj ili spoljasnjoj sredini, mogu se koristiti bilo za mrežnu arhitekturu tipa tačka do tačke ili tačka do vise tačaka. Tipične vrednosti dobitka se krecu od 8 do 18 dBi.
  • Jagi antene (ova antena predstavlja tip usmerene antene dizajnirana uglavnom za mrežu tipa point to point, ali se može koristiti za point to multi point kada je potrebno ostaviti veći domet. Tipične vrednosti dobitka se kreću od 5 do 20 dBi, pri čemu se koristi u spoljasnjoj sredini.

Omni direkcione antene
Ova antena za razliku od usmerenih šalje i prima wireless signal podjednako u svim pravcima i njen dobitak u određenom smeru je manji u odnosu na usmerenu antenu tako da se uglavnom koriste za topologiju point-multi point. Tipične vrednosti dobitka se krecu od 8 do 15dBi. Ove antene su naročito pogodne za distribuciju Wifi signala u svim pravcima kod wireless internet servis provajdera, kada je narocito potrebno ostvariti sto veći domet tj. obuhvatiti što veću teritoriju jednom baznom stanicom.

Prikaz
Sakrij