018/41-55-055 support@ninet.rs
Select Page

Danas je na tržištu prisutan veliki broj SSL sertifikata koji se koriste u različite namene. Svima je zajednička jedna stvar -bolja zaštita web sajta.

U obilju informacija i mogućnosti koje se nude uz svaki od njih, prosečnom korisniku nije jasno koji SSL bi trebalo da odabere, za koji broj domena, zašto plaćen a ne besplatan.itd.

Zašto besplatan cPanel Comodo SSL?

Jedna od velikih prednosti cPanela pored toga što je najpoznatije rešenje za upravljanje web hosting paketima je i besplatan Comodo SSL sertifikat..Već nakon poslatih parametara za pristup cPanelu Vi imate instaliran SSL! Za aktivaciju je potrebno da uradite 301 redirekciju sa http na https protokol!

Glavni nedostaci su nepostojanje garancije (Warranty) na primer u slučaju online transakcije. Klijent ima pravo na novčanu odštetu od 10000$ do 25000$ u zavisnosti od sertifikata.

Da zaključim, besplatan SSL je za Vas ukoliko Vam je potreban osnovni nivo zaštite i njime zadovoljavate Google standarde.
Verifikuje se na domenskom nivou.

Besplatan Comodo cPanel SSL ne može da Vam obezbedi zeleni address bar kao što je slučaj sa plaćenim (EV SSL) sertifikatima.

Karakteristike plaćenih SSL sertifikata

Šta osiguravaju plaćeni  SSL sertifikati?

1.Prijave
2. Transfere kreditnim karticama
3.Surfovanje kroz društvene mreže
4. Transfer podataka

Google je odavno najavio da je SSL obavezan tj. imati instaliran SSL više nije stvar izbora.

Skraćenice i ikonice

Verovatno ste do sada naišli na neku od skraćenica, neke su bile jasne a neke ne.

 • SSL: Secured Sockets Layer
 • CA: Certificate Authority
 • DV: Domain Validation (Domenska validacija)
 • OV: Organization Validation
 • EV: Extended Validation
 • CSR: Certificate Signing Request (kod koji čuvate pri procesu naručivanja SSL-a, neophodan za implemenetaciju)

 

sajt nije siguran. Izbegavajte ostavljanje korisničkih naloga i šifri.

 

– sajt koristi SSL i bezbedan je

– sajt koristi SSL ali je browser prepoznao da nije sav sadržaj siguran. Preporučujem da svoj sajt isprobate preko servisa whynopadlock.com. Najčešće je neka slika u pitanju koja se nalazi u kodu

sajt koristi SSL ali je Google Chrome prepoznao visoko rizičan sadržaj.

 

Različiti tipovi i kategorizacija SSL sertifikata

SSL se može podeliti po:

 1. Stepenu validacije
 2. Broju domena koji može da osigura jedan SSL

 

Validacija SSL-a

 1. SSL sertifikati koji se verifikuju putem domena (Domain Validation)
 2. SSL sertifikati koji se verifikuju kao organizacija (Organization Validated)
 3. Proširedna Validacija (Extended Validated)

SSL sertifikati prema broju domena koji osiguravaju

 1. SSL za 1 domen
 2. SSL za domene i poddomene (WildCard sertifikati)
 3. SSL koji osigurava više domena (Multi Domain)

 

Domenska validacija (Domain Validation)

Nivo validacije

 • Najniži

Proces verifikacije

 • Najčešće se proces vrši putem emaila ili je dovoljno da se promeni DNS. U njih spada Rapid SSL sertifikat

Vreme koje je potrebno da bi dobili ovaj SSL

 • Od par minuta do 1 radnog dana

Angažovanost NiNet podrške

I ako smo na nas preuzeli odgovornost da svim našim korisnicima instaliramo SSL, angažovanost podrške je osnovna tj. najmanje vremena oduzima i nama i klijentu da dobijete SSL

Šta dobijate?

 • Vaš sajt prikazuje da je sajt osiguran preko HTTPS konekcije

Zbog sigurnosnih razloga potrebno je da Vaša email adresa sadrži i Vaš domen i neku od 5 reči u sledećem formatu:

 • admin@mojdomen.com
 • administrator@mojdomen.com
 • hostmaster@mojdomen.com
 • webmaster@mojdomen.com
 • postmaster@mojdomen.com

Sve ostale email adrese nisu validne

 

SSL sertifikati koji koriste organizacije (Organization Validated SSL Certificates)

Nivo validacije

 • Srednji

Proces verifikacije

Proces je u ovom slučaju malo duži i komplikovaniji a obuhvata:

 • Dokaz da je kompanija upisana u neki od poznatih direktorijuma, kao što je “Dun & Bradstreet” ili 11811.rs ukoliko se nalazite u Srbiji
 • Verifikacija putem telefona
 • Domenska verifikacija

Alternativno, kompanija koja nije izlistana u nekom od ovih direktorijuma biće Vam potrebna potvrda od advokata overena kod sudskog tumača

Angažovanost Ninet podrške

Za razliku od prethodne opcije ovde ćete u procesu verifikacije imati više kontakta sa nama zbog proces verifikacije koji je duži. Mi savete i konsultacije NE naplaćujemo i spremni smo da odgovorimo na svako Vaše pitanje.

Vreme potrebno da se izda SSL

Od 1 radnog dana do 2 nedelje

Šta dobijate?

Detaljniji prikaz kompanije koja se osigurava na ovaj način.

Ove SSL sertifikate koriste kompanije i državne agencije koje žele da prikažu svojim korisnicima da maksimalno vode računa o sigurnosti. Takodje, sajtovi osigurani SSL-om povećavaju stopu konverzije sajtova, naročito prodavnica.

 

Proširena Validacija sertifikatima (Extended Validation Certificate)

Nivo Validacije

 • Maksimalan

Kako se verifikuje

Ovo najviši nivo zaštite a u skladu sa tim na njega se troši najviše vremena. Proces obuhvata:

 • Forma na sajtu – ovaj korak je isti za bilo koji SSL
 • Verifiikacija kompanije ili pravnog subjekta – dokument koji se dostavlja kao dokaz o postojanju kompanije
 • Dokaz o postojanju
 • Fizička adresa kompanije – najčešće je to dokument koji se dobija od institucija koji dokazuje da zaista postojite
 • Poziv telefonom – Iz našeg iskustva, ovaj poziv dobijate direktno od kompanije čiji SSL kupujete (Comodo, Rapid SSL, Thawte..) Predlažem da imate spreman dokument overen od strane advokata i sudskog tumača tzv. Legal Opinion Letter
 • Domenska verifikacija- pored formata ranije opisanih vezano za email adrese

Vreme potrebno za izdavanje

 • 1-4 nedelje

Angažovanost Ninet Podrške

Maksimalna. Sa vama prolazimo kroz ceo proes verifikacije, od instalacije (ukoliko ste naš korisnik) do konsultacija.

 

Podela SSL sertifikata u odnosu na broj domena

SSL za 1 domen

Najčešća opcija za sajtove koji nemaju poddomene već žele da osiguraju samo 1 domen

Wildcard SSL

Namenjen onima koji žele da osiguraju i poddomene, takav SSL imamo i mi na ninet.rs

Primer:

Njime osiguravate i mojsajt.com i blog.mojsajt.com i mail.mojsajt.com

Unified SSL sertifikati /Multi-Domain SSL/SAN Certificates

Mogu se koristiti za sve vrste poddomena ili više domena odjednom. Skraćenica Subject Alternate Name (or SAN) znači da jednim SSL-om osiguravate više domena odjednom

Šta bi trebalo da uzmete u obzir kada kupujete SSL?

 • Broj domena koji želite da osigurate
 • Kompaniju od koje kupujete SSL
 • Vreme potrebno za izdavanje SSL-a
 • Podržane browsere
 • Da li je SSL kompatabilan za mobilne uredjaje
 • Site Seal
 • Nivo bezbednosti
 • Garancije (Waranty)

Još jedna bitna stvar koju imaju plaćeni SSL sertifikati su i garancije. U praksi to znači da kompanija od koje kupujete SSL garantuje bezbednost i eventualnu naknadu štete ukoliko SSL ne obezbedi dovoljnu sigurnost.

 

Maksimalan broj godina pri kupovini SSL-a

Od marta 2018.godine maksimalan broj godina na koji možete kupiti SSL je 2. Ovo je uvedeno od strane kompanija koje izdaju sertifikate kao vid sigurnosti.

Kupovinom SSL-a na 2 godine ostvarujete popust.

Spisak svih SSL sertifikata koje nudimo

Domenska validacija

Thawte SSL123 Wildcard
Thawte SSL123
SSL Installation Service
RapidSSL Certificate
PositiveSSL (DV)
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
GeoTrust QuickSSL Premium
EssentialSSL Wildcard (DV)
EssentialSSL (DV)
Comodo SSL Certificate (DV)
Certum Commercial SSL

 

SSL koji se verifikuju za organizacije (OV)

GeoTrust True BusinessID
Thawte Wildcard SSL
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
Thawte SSL Web Server
Symantec Secure Site Pro SHA-1 Private
Symantec Secure Site Pro Multi-Domain Wildcard
Symantec Secure Site Pro
Symantec Secure Site Multi-Domain Wildcard
Symantec Secure Site
SSL Installation Service
InstantSSL Pro (OV)
InstantSSL Premium (OV)
InstantSSL (OV)
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard
EnterpriseSSL Pro
EnterpriseSSL
Comodo Elite SSL (OV)

Proširena validacija – Extended validation

 

Thawte SSL Web Server with EV
Symantec Secure Site with EV
Symantec Secure Site Pro with EV
SSL Installation Service
PositiveSSL EV Multi-Domai
PositiveSSL EV
GeoTrust True BusinessID with EV
GeoTrust True BusinessID w/ EV Multi-Domain
Comodo EV Multi-Domain
EnerpriseSSL Pro with EV Multi-Domain

Comodo EV SSL
EnterpriseSSL Pro with EV

 

 

SAN sertifikati

Thawte SSL Web Server with EV
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
Thawte SSL Web Server
Symantec Secure Site with EV
Symantec Secure Site Pro with EV
Symantec Secure Site Pro SHA-1 Private
Symantec Secure Site Pro Multi-Domain Wildcard
Symantec Secure Site Pro
Symantec Secure Site Multi-Domain Wildcard
Symantec Secure Site
SSL Installation Service
PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (DV)
PositiveSSL Multi-Domain (DV)
PositiveSSL EV Multi-Domain
GeoTrust True BusinessID w/ EV Multi-Domain
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
EnterpriseSSL Pro with EV Multi-Domain
Comodo UCC Wildcard (OV)
Comodo UCC (OV)
Comodo Multi-Domain Wildcard SSL (OV)
Comodo Multi-Domain SSL (OV)
Comodo EV Multi-Domain
Comodo DV UCC

 

WildCard SSL

Thawte Wildcard SSL
Thawte SSL123 Wildcard
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
Symantec Secure Site Wildcard
Symantec Secure Site Pro Wildcard
Symantec Secure Site Pro Multi-Domain Wildcard
Symantec Secure Site Multi-Domain Wildcard
SSL Installation Service
RapidSSL Wildcard Certificate
PositiveSSL Wildcard (DV)
PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (DV)
InstantSSL Premium Wildcard (OV)
GeoTrust True BusinessID Wildcard
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
EssentialSSL Wildcard (DV)
EnterpriseSSL Pro Wildcard
Comodo UCC Wildcard (OV)
Comodo SSL Wildcard Certificate (DV)
Comodo Multi-Domain Wildcard SSL (OV)
Certum Trusted SSL Wildcard
Certum Commercial SSL Wildcard

MultiDomain Wildcard

Comodo Multi-Domain Wildcard SSL (OV)
Comodo UCC Wildcard (OV)
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard
PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (DV)
Symantec Secure Site Multi-Domain Wildcard
Symantec Secure Site Pro Multi-Domain Wildcard
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard

Spisak SSL sertifikata koje trenutno nudimo pogledajte ovde

Prikaz
Sakrij