018/41-55-055 support@ninet.rs
Select Page

Jedna od stvari u koju posebnu ulažemo je sigurnost, na svim poljima, kako za članove loyality programa tako i za kranje korisnike. Promena koju uvodimo početkom aprila donosi dodatni vid zaštite za sve korisnike NiNet usluga a tiče se .rs domena

U cilju što bolje zaštite internet domena dostupna su tri nivoa i to:

  1. Sigurni režim (Secure Mod)
  2. Zaključavanje na strani klijenta (Client Side Lock ili Registrar Lock)
  3. Zaključavanje na strani registra (Registry Lock)

 

Sigurni režim

Sigurni režim je stanje domena koje zahteva verifikaciju pokrenute akcije od strane administrativnog kontakta. Naime, svi kritični podaci (promena DNS servera, izmena podataka o administrativnom kontaku, izmena podataka o registrantu, aktiviranje punog prikaza podataka u WHOIS-u …) zahtevaju verifikaciju od strane administrativnog kontakta. Email se salje od strane Registra nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) i sadrži hyper link preko koga se vrši potvrda pokrenutih izmena, nakon uspešne potvrde novi podaci se upisuju u registar.

Zaključavanje domena na strani  klijenta

Zaključavanje domena na strani klijenta podrazumeva zabranu svih izmena nad domenom osim obnovu registracije. Dok god je status domena  „ZAKLJUČAN” ne može se vršiti bilo kakva izmena. Ukoliko klijent želi da promeni na primer DNS servere za svoj domen potrebno je da pre svega otključa domen i nakon toga pokrene željene izmene. Otključavanje domena klijent može sam vršiti preko portala http://my.ninet.rs / my.hostingpilot.rs* ili da uputi nama tiket na support @ ninet.rs. Domen će biti u statusu „OTKLJUČAN” narednih 30 minuta od trenutka otključavanja, nakon čega će ponovo preći u prethodno stanje.

* Info: Ukoliko ste korisnik HostingPilot programa koristite adresu za logovanje  https://my.hostingpilot.rs/login.php

*** Prva dva navedena vida zaštite domena su besplatna, mogu se aktivirati/deaktivrati u bilo kom trenutku. ***

Zaključavanje domena na strani  registra

Zaključavanje domena na strani registra je najviši nivo zaštite koji zahteva tri dodatna kontakta. Tokom trajanja ove zaštite nisu moguće bilo kakve izmene na domenu dok se zaštita ne deaktivira trajno ili privremeno.

Aktivacija:

Aktivacija ove zaštite se može podneti u bilo kom trenutku dok traje registracija domena. Porebno je da se vlasnik domena obrati nama kao ovlašcenom registru na email adresu support@ninet.rs , sa zahtevom u kome navodi tri dodatna kontakta (ime, prezime, adresa, email adresa, kontakt telefon) koja će biti kontaktirana u slučaju da je potrebno deaktivirati zaštitu trajno/privremeno. Aktivacija se naplaćuje na godišnjem nivou 10.920 RSD sa PDV-om, odnosno ako je naknadno aktivirana (npr. domen je registrovan 01.02.2017. a zahtev za aktivaciju poslat 08.06.2017.) usluga će biti aktivna do isteka registracije domena (tj. do 01.02.2018. nakon toga je potrebno obnoviti i domen i zaštitu ukoliko želite). Usluga se tretira odvojeno od registracije domena (produženje registracije domena nema nikakvog uticaja na trajanje ove usluge) ali ako domen istekne time ističe i usluga.

Deaktivacija:

Deaktivacija ove zaštite se vrši podnošenjem zahteva nama kao ovlašćenom registru na email adresu support@ninet.rs  od strane vlasnika domena. U zahtevu je potrebno navesti period trajanja “otključanosti” u suprotnom će se status vratiti na prethodno stanje nakon 48h. Nakon poslatog zahteva RNIDS kontaktira najmanje dva od tri navedena kontakta putem email-a ili telefonskim pozivom u cilju odobrenja. Potrebno je da se najmanje dva kontakta složi sa deaktivacijom zaštite. Deaktivacija zaštite se može vršiti neograničeno broj put

Prikaz
Sakrij